SOALAN

Bolehkah kita menjual kulit haiwan korban?

JAWAPAN

Menjual kulit haiwan korban adalah dilarang oleh agama, kerana ia bertentangan dengan matlamat dan tujuan sebenar korban itu dianjurkan, dan ia juga bertepatan dengan sebuah hadis Nabi S.A.W yang berbunyi; “Sesiapa yang menjual kulit korbannya maka tidak ada korban baginya.” Hadis riwayat Hakim. Walau bagaimanapun, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, kulit haiwan korban boleh dijual dan harganya disedekahkan atau dibelikan sesuatu keperluan rumahtangga.

KONGSIKAN